Kontakt

KONTAKT

Gjerne for mer informasjon.
20201023%20-%20007%20-%20Portrettbilder

Anders Ulvøy

Daglig leder
Installatør EKOM
20201023%20-%20006%20-%20Portrettbilder

Ulf Andre Gramstad

Kalkulatør
Installatør lavspenning/EKOM
51 61 18 43 / 90 13 71 44
uagramstad@sinus-elektro.no 
20201023%20-%20008%20-%20Portrettbilder

Are Emil Ulvøy

Prosjektleder næring
51 61 18 47 / 48 27 83 87
aeulvoy@sinus-elektro.no 
20201023%20-%20003%20-%20Portrettbilder

Kjartan Byberg

Prosjektleder byggautomasjon
51 61 18 65 / 48 20 34 85
kbyberg@sinus-elektro.no 
20201023%20-%20001%20-%20Portrettbilder

Stian Buljo

Service privatmarked - Nybygg bolig
51 61 18 71 / 915 30 663
sbuljo@sinus-elektro.no 
20201023%20-%20005%20-%20Portrettbilder

Johnny Scheie

Infrastruktur / Høyspenning
Installatør lav- og høyspenning
51 61 18 72 / 99 38 35 48
jscheie@sinus-elektro.no 
20201023%20-%20%20Portrett%20uten%20crop%20-%20009

Ørjan Engstrøm

Prosjektleder automasjon/kraftverk
51 61 18 62 / 48 99 73 95
oengstrom@sinus-elektro.no 
20201023%20-%20004%20-%20Portrettbilder

Marius Nordmark

Avdelingsleder
Service & Vedlikehold
20201023%20-%20010%20-%20Portrettbilder

Kjartan Hølland

Prosjektleder
Næring
Redlogo
Besøksadresse:
Hovebakken 7, 4306 Sandnes

Postboks:
Hovebakken 7, 4306 Sandnes
Tlf: 51 61 18 40

Faktura: faktura@sinus-elektro.no
Søknad jobb: aulvoy@sinus-elektro.no

kontakt