mask

Koronaviruset og sikkerhet

Vi er opptatt av at du som kunde får en god og 
trygg opplevelse. 

Her kan du lese om hvordan vi ivaretar 
sikkerheten.

Din sikkerhet er vår høyeste prioritet

Vi tar smittevern på det høyeste alvor, og gjør vårt ytterste for å sikre at det skal være trygt for deg som kunde å bruke oss. Sinus Elektro følger myndighetenes anbefalinger for smittevern mot Covid-19. 

For deg som kunde betyr dette at vi:
  • Praktiserer god håndhygiene med hyppig håndvask og bruk av håndsprit.
  • Rengjør regelmessig fellesområder og kontaktflater som ofte berøres.
  • På større byggeplasser er det opprettet gode rutiner ved spise- og toalettbrakker.
  • Holder minst 1 meter avstand til hverandre.
  • Informerer deg om smitteverntiltak muntlig og gjennom informasjonsplakater og merking.
  • Holder oss hjemme om vi føler oss syke.

NB: Om du har bestilt elektriker hjem og har symptomer på Covid-19 ber vi om at du tar kontakt med oss slik at vi kan endre avtalen til du har blitt frisk igjen.