AKTUELT

Forbedrer og fornyer i høyden

14.12.2023

Vi er snart i mål med nytt kabelanlegget for lysløypen i Vagleskogen

Opprinnelig installasjon besto av 93 lyktestolper som var koblet i luftstrekk på 3000 meter, forsynt fra gammelt gateskap. Luftstrekket var modent for utskifting, og vi er allerede godt i gang med jobben med å etablere et nytt kabelanlegg for stolpene. Dette er nok et spennende oppdrag for Infra-avdelingen i Sinus Elektro.

- Lyktestolpene som var koblet i luftstrekket rives og ny kabel føres i bakken gjennom turløypen. Totalt blir det lagt 5500 meter med ny kabel. Den gamle installasjonen har krevd mye vedlikeholdsarbeid, stolpene står tett til skogen og linjen var sårbar for vær og vind. Bare i vedlikehold blir det store besparelser etter fornyingen. I tillegg er flere stolper byttet, og de siste lampene av gammel type er byttet ut med LED armatur. Det blir etablert nytt strømskap for parken som skal ivareta dagens krav til utkobling ved feil på anlegget og strømmåling av anlegget, forteller leder for Infra-avdelingen i Sinus Elektro, Johnny Scheie.

Oppdraget utføres som underentreprenør for Haga AS, som igjen har kontrakten med Sandnes kommune. Jobben ble vunnet på oppgaveforståelse, kvalitet og pris. Dette er en jobb som passer oss godt, avdelingen er spesialisert på infrastruktur innenfor høy og lavspenning. Dette er midt i blinken, sier Johnny.

Johnny skryter av energimontørene som utfører arbeidet. Det er Henrik Dirdal som har ledet arbeidet. Han fagbrev som energimontør.
- Henrik er kunnskapsrik, grundig og gjør alt skikkelig. Han stålkontroll på arbeidet i Vagleskogen, og gjennomfører dette prosjektet langt over forventning, skryter avdelingslederen. 

AKTUELT

IMG_5072

SUS 2023 begynner å ta form

Vårt ansvar er at alt elektrisk går på skinner!
SUS 2023 begynner å ta form
IMG_5460

Q1 + Q2 i 2023 – et aktivt halvår!

Sinus Elektro har i første og andre kvartal hatt et svært høyt aktivitetsnivå. Tre store renoveringsprosjekter er avsluttet, to nye omfattende og givende prosjekter er igangsatt, to betydelige prosjekter er under planlegging, et komplisert bytte av høyspentbrytere med styringssystem i en vindmøllepark er under arbeid, og de har økt antall ansatt med åtte elektrikere. Nye samarbeidspartnere og flere verdifulle forbindelser er også noe som er med på å gjøre første halvår av 2023 komplett for selskapet.
Q1 + Q2 i 2023 – et aktivt halvår!
DL6A0927

I 2025 stenges 2G-nettet og flere hytteeiere i Sirdal vil ha behov for å bytte system

Mobiloperatørene stenger 2G-nettet. I det norske mobilmarkedet planlegger nå operatørene å fase ut og stenge ned 2G-nettet i løpet av 2025.
I 2025 stenges 2G-nettet og flere hytteeiere i Sirdal vil ha behov for å bytte system