AKTUELT

Et totalteknisk Paradis

25.05.2021

Sinus Totalteknisk har posisjonert seg som en av regionens ledende leverandører av totalteknisk entreprise. Prosjektet i Gamle Statens Hus i Lagårdsveien, nå kalt Paradis 1972, er et ypperlig godt eksempel på at vi er solide og rigget til å levere gode prosjekter.


Prosjektet Paradis 1972 er til nå vår største totaltekniske installasjon. Vi har levert og installert alt av elektroinstallasjon, belysning, brann, data, romregulering, luftbehandling, rør og rørteknisk.

– Noe som gjør dette prosjektet særegent for oss, er at vi på et større bygg som dette, har fått installert det fremste innen styring av lys og varme-anleggene (sd-anlegget).

img 9651

Et anlegg vi er stolte av
– Her har vi levert et fantastisk feilfritt anlegg, smiler en fornøyd prosjektleder, Are Emil Ulvøy.

Vi bruker en stor del av vår organisasjon på detaljer i prosjekteringen. Det anser vi som vesentlig, og det bidrar til at våre kunder og oppdragsgivere fornøyde, både nå og i fremtiden.

I mars åpnet Aleris Norges nest største sykehus i bygget. Utenfor Oslo, er dette det største private sykehuset i landet. 
– Aleris opererte sine første pasienter dagen etter overlevering. Det kunne de gjøre, fordi hele anlegget fungerte perfekt fra første dag. Det er vi stolte av, avslutter Are Emil.

img 9654

Ekspertise i alle ledd
Sinus Totalteknisk stiller med ekspertise og spisskompetanse i alle ledd, for å kvalitetssikre hele leveransen og installasjonen. Kjartan Byberg, som er prosjektleder byggautomasjon, er satt til jobben som  ITB koordinator, det for å ivareta all koordinering av den tekniske leveransen. Anders Ulvøy, daglig leder i Sinus Elektro er med som prosjekteringsleder, og er fungerende prosjektleder på byggeplass. Are Emil Ulvøy, prosjektleder næring, er prosjektleder for hele den totaltekniske leveransen og har ansvar for å  formalisere alt av endringsarbeid underveis. Geir Magne Hustavnes er fungerende prosjektleder på byggeplass for elektrofaget.

– Med dette sterke teamet er vi godt rigget for det totaletekniske ansvaret vi har, utdyper Anders Ulvøy.
 
Nå jobbes det videre frem mot sommer med å ferdigstille siste byggetrinn av prosjektet. Seks etasjer i nabobygget skal fylles med kjøpesenter og kontorer.

– Et Totalteknisk Paradis, som vi liker å kalle det! Du kan lese mer om prosjektet på Aftenbladet.
 

AKTUELT

IMG_5460

Q1 + Q2 i 2023 – et aktivt halvår!

Sinus Elektro har i første og andre kvartal hatt et svært høyt aktivitetsnivå. Tre store renoveringsprosjekter er avsluttet, to nye omfattende og givende prosjekter er igangsatt, to betydelige prosjekter er under planlegging, et komplisert bytte av høyspentbrytere med styringssystem i en vindmøllepark er under arbeid, og de har økt antall ansatt med åtte elektrikere. Nye samarbeidspartnere og flere verdifulle forbindelser er også noe som er med på å gjøre første halvår av 2023 komplett for selskapet.
Q1 + Q2 i 2023 – et aktivt halvår!
P926197

Sinus TOTALTEKNISK er i ferd med å avslutte et godt år!

I 2019 har Sinus TOTALTEKNISK hatt en meget positiv utvikling, med solid vekst og økt kundemasse.
Sinus TOTALTEKNISK er i ferd med å avslutte et godt år!
DL6A0927

I 2025 stenges 2G-nettet og flere hytteeiere i Sirdal vil ha behov for å bytte system

Mobiloperatørene stenger 2G-nettet. I det norske mobilmarkedet planlegger nå operatørene å fase ut og stenge ned 2G-nettet i løpet av 2025.
I 2025 stenges 2G-nettet og flere hytteeiere i Sirdal vil ha behov for å bytte system